Deltag

KRITERIER FOR DELTAGELSE

FÆLLES KRITERIER FOR

KORTFILM, ANIMATION OG SKOLEFILM

Filmkraft er for vækstlaget af filmskabere i Danmark, dvs. personer der stadig udforsker deres talent og endnu ikke lever af at lave film.


OPRINDELSESLAND:
Filmene skal være produceret i Danmark.


GENRE:
Filmene skal genremæssigt være fiktion eller animation. Kunstfilm og dokumentar vil ikke blive optaget.


EMNE/TEMA:
Filmkraft har ingen krav til filmenes emne eller tema (hvis Filmkraft finder emne, tema eller indhold uegnet til festivalen, vil filmen ikke kunne nomineres)


LÆNGDE:

(inkl. indledning, rulletekster og lyd)
Kortfilm: Min. 1 min. Maks 18 min.
Animation: Min. 1 min. Maks 18 min.
Musikvideo: Min. 1 min. Maks. 10 min.
Skolefilm: Min. 1 min. Maks 10 min.


MUSIK I FILMEN:

Filmen må ikke indeholde musik, som andre har rettighederne til.


SPROG:

Hvis filmen er andet end dansksproget, skal den være tekstet på dansk.


FILMENS ALDER:
Filmene må maks være 2 år gammel, dvs. festivalåret minus 2 år.


FILMSKABERNES ALDER:
For at deltage i kategorien Skolefilm skal filmskaberne være 17-21 år gamle.
Øvrige kategorier har ingen aldersbegrænsning.


TEKNISKE KRAV:
Opløsning: 1920x1080
Videoformat: h.264, min. 5 mb/sek. max. 10 mb/sek.
Lydformat: 5.1 og 7.1 mono / stereo
HUSK AT FILNAVNET PÅ DIT UPLOAD SKAL VÆRE DET SAMME SOM FILMENS NAVN!


Det er vigtigt, at din film opfylder alle kriterierne OGSÅ DE TEKNISKE KRAV! Opfylder filmen ikke kriterierne, vil den ikke deltage i konkurrencen!


RETTIGHEDER:
Filmkraft forbeholder sig retten til at vise indsendte film på festivaldagen uden beregning til ejerne af filmen, samt at bruge filmen i forbindelse med markedsføring af Filmkraft festivalen. Filmens ejer vil til enhver tid have rettighederne over filmen.

Bemærk: Ved tilmelding af kortfilm accepteres ikke-kommercielle visninger af kortfilmen (hvis den er blandt vinderne) til visninger under Kortfilm til Folket det indeværende år.

TILMELDING


Filmkraft anvender Filmfreeway - verdens bedste submission platform! Du oprettet blot en konto (via e-mail, Google eller Facebook), opretter dit projekt (din film el. musikvideo) og tilmelder projektet til Filmkraft Kortfilmfestival.

KORT

FILM

ANIMATION

SKOLE

FILM

EFTER TILMELDING


Filmene gennemses og vurderes af Filmkrafts præjury. Præjuryen udvælger de kortfilm, animationsfilm, skolefilm og musikvideoer, der deltager i festivalen.

Alle deltagende film får besked via Filmfreeway. Vinderne udnævnes først til selve festivalen.

Filmkraft forbeholder sig retten til at vise indsendte film på festivaldagen uden beregning til ejerene af filmen, samt at bruge filmen i forbindelse med markedsføring af Filmkraft Kortfilmfestivalen.

Filmens ejer har rettighederne over filmen.

PRÆMIE-

KATEGORIER

KORTFILM

Korte film, store fortællinger.


Juryen udvælger vinderne til festivalen.


Den samme film kan godt vinde i flere kategorier.

PRÆMIEKATEGORIER:


BEDSTE KORTFILM

BEDSTE INSTRUKTØR

BEDSTE MANUSKRIPT

BEDSTE FOTOGRAF

BEDSTE LYD

BEDSTE KLIPNING

BEDSTE SKUESPIL (M/K)

JURYENS SPECIALPRIS

PUBLIKUMS KORTFILMSPRIS

MAYDAY FILM TALENTPRISEN

ANIMATION

Som noget nyt i 2021 modtager vi for første gang nogensinde animationsfilm.


Alle typer af animation er velkomne. Stop-motion, claymation, computeranimation m.m.


Vi modtager ikke kunst- og dokumentarfilm.


Juryen udvælger vinderne til festivalen.


Den samme film kan godt vinde i flere kategorier.

PRÆMIEKATEGORIER:


BEDSTE ANIMATIONSFILM

JURYENS SPECIALPRIS

PUBLIKUMS ANIMATIONSPRIS

SKOLEFILM

Denne kategori er for de helt unge filmtalenter, der endnu ikke går på en filmfaglig uddannelse.


Tilmeldingsprocedure og kriterierne for skolefilmene er de samme som den officielle Filmkraft konkurrence, men niveauet for vurdering er lavere.


Alle nordjyske talenter i alderen 17-21 år kan deltage i Filmkraft Skolefilm. Så længe du endnu ikke er startet på en filmfaglig uddannelse. Vi forbeholder os retten til at flytte filmen til kortfilmkonkurrencen, hvis filmens niveu er for højt.


Juryen udvælger vinderne til festivalen.


Den samme film kan godt vinde i flere kategorier.

ÅRETS SKOLEFILM:


VISES ALLESAMMEN I BIFFEN UNDER FESTIVALEN, MEN GRUNDET CORONAEN, INDGÅR DE IKKE I KONKURRENCEN I ÅR.

KATEGORIERNE UDDYBET

BEDSTE KORTFILM / BEDSTE ANIMATIONSFILM / BEDSTE SKOLEFILM

Vinderen er den film, der overordnet set har gjort størst indtryk på juryen. Der lægges primært vægt på historien og det filmsprog, den er fortalt med - bl.a. billedkomposition, klipning, farver, lyd og lys. Da adgangen til optagelsesudstyr, klippefaciliteter, locations m.m. varierer meget blandt deltagerne, tages der ikke for meget hensyn til dette i denne kategori.


BEDSTE INSTRUKTØR

Vinderen af denne kategori har udvist særlige kompetencer og dygtighed i at instruere kortfilmen. Der lægges vægt på, hvordan fortællingen i filmen iscenesættes, og hvordan manuskriptet visualiseres. Har kortfilmen mere end én instruktør, udnævnes begge som vindere.


BEDSTE MANUSKRIPT

Vinderen af denne kategori, er den kortfilm, der har den bedste historie og dramaturgi. Filmen vurderes bl.a. på karakterer, replikker, plot, timing og fortællingens forløb. Er der konflikter, fremdrift, pay off, suspense, surprise?


BEDSTE FOTOGRAF

Vinderen af denne kategori har udvist særlige evner indenfor det tekniske, visuelle og kunstnerisk fotografiske område. Der vurderes bl.a. på kameraføring, billedvinkler og -kompositioner.


BEDSTE LYD

Der vurderes på tempo, brug af musik, tale, lyde m.m. og hvordan disse virkemidler understøtter historien og karaktererne.


BEDSTE KLIPNING

Vinderen af denne kategori har udvist et særligt talent for at klippe filmen, så det understøtter historiens forløb. Der vurderes på kontinuitet, typer af klipning, tempo m.m.


BEDSTE SKUESPIL

Vinderen af denne kategori har udvist en særlig evne til at bringe sin karakter til live på en troværdig og overbevisende måde. Der vurderes på dramatiske, stemmemæssige og kropslige færdigheder. Kategorien dækker både over mandlige og kvindelige skuespillere.


JURYENS SPECIALPRIS

Juryens Specialpris uddeles, hvis juryen føler, at en kortfilm/skolefilm/animationsfilm/musikvideo har udmærket sig på et område, der fortjener en særlig nævnelse. Det gælder alt fra special effects til lyd, musik, historie osv. Finder juryen ikke en værdig modtager, uddeles prisen ikke. Der kan maks. uddeles to specialpriser pr. kategori.


MAYDAY FILM TALENTPRIS

Mayday Talentprisen uddeles til den kortfilm, der udviser et særligt talent, som Filmkraft og Mayday Film ønsker at se mere til i fremtiden. Prisen uddeles for at motivere og støtte talentet i sin videre udvikling. Vinderen modtager postproduktionsfaciliteter og optageudstyr fra Mayday Film til produktionen af en ny kortfilm, der skal vises til Filmkraft det kommende år. Det er en forudsætning for prisen, at vinderen kan producere og levere denne kortfilm. Ellers bortfalder præmien.


PUBLIKUMSPRISEN

Publikum udvælger deres favorit kortfilm og animationsfilm.